Vakio- ja osakevuorosäännöt

 Salon Tenniskeskuksessa

Määritelmät

 

Osakevuoro = osakkaan omistamien osakkeiden määrittelemä viikoittainen tunnin peliaika
Vakiovuoro = kenen tahansa asiakkaan, yksityisen tai yrityksen vuokraama säännöllinen viikoittainen tunnin peliaika, joka on voimassa sovitusti yhden tai kaksi pelikautta kerrallaan
Pelikaudet = syyskausi 1.9.-31.12, kevätkausi 1.1.–31.5. ja kesäkausi 1.6.–31.8.
Vuokranantaja = Salon Tenniskeskus Oy

 

Voimassaolojaksot

Osake- ja vakiovuorojen voimassaolojakso on vuosittain 1.9.–31.5. Tämä jakso jaetaan kahteen kauteen, joista syyskausi on 1.9.–31.12. ja kevätkausi on 1.1.–31.5. Osake- ja vakiovuoro jatkuu syksyltä kevätkaudelle automaattisesti, mikäli vakiovuorolainen ei peruuta tai osakas ilmoita vapautettavaksi myyntiin sitä 1.12. mennessä. Kesäkausi sovitaan erikseen.

 

Osakkaan vastikevastuu

Osakkaalla on vastikevastuu (kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen osakkaan tuntihinta) osakevuorostaan aina, käytti hän vuoroa tai ei, ellei vuoro mene eteenpäin kaupaksi. Mikäli osakas ilmoittaa vapauttavansa vuoron myyntiin, niin vastikevastuu poistuu ainoastaan silloin, jos vuoro saadaan eteenpäin vuokrattua. Osakas voi myös yrittää itse vuokrata vuoroansa eteenpäin, mutta tällöin hallimestarille on ilmoitettava uuden vuokralaisen yhteystiedot.

 

Laskutus

Osake- ja vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa kaudessa, puolessa välissä kautta ja kauden päätyttyä. Maksutavaksi käyvät myös smartum (mobiili ja fyysiset setelit) ja epassi. Mikäli haluat maksaa laskun liikuntaedulla, ilmoita siitä hallimestarille laskun saatuasi. Ilmoita myös millä summalla haluat laskua maksaa liikuntaedulla, ja kirjaa mobiilimaksuun nimesi ja laskun numero, jota maksat. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ota yhteys hallimestariin, joka tekee veloituksen puolestasi (epassi).

 

Yksittäisen osake-/vakiovuoron peruutus

Mikäli osakkaan omassa käytössä olevalla vuorolla tai vakiovuorolaisella ei ole jonain viikkona käyttöä omalle peliajalleen, voi hän laittaa sen myyntiin varausjärjestelmän kautta milloin tahansa. Maksuvelvoite kuitenkin säilyy vuoron haltijalla, mikäli vuoro ei mene kaupaksi.

 

Koko vakiovuoron peruutus

Vakiovuorolainen voi irtisanoa sopimuksen ainoastaan pitkäaikaisen sairauden tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Pitkäaikaisella sairaudella tarkoitetaan yhtäjaksoisesti yli kuukauden kestävää sairautta, joka estää pelivuoron käytön. Toiselle paikkakunnalle muutolla tarkoitetaan sitä, että henkilö muuttaa yli 50 km päähän Salon Tenniskeskuksesta. Tämä irtisanominen ei koske yhdistyksen tai yrityksen tekemää sopimusta. Kun vuoro irtisanotaan em. perusteella, päättyy sopimus välittömästi, kun irtisanominen ja tarvittavat asiakirjat (lääkärintodistus tai muuttotodistus) on toimitettu vuokranantajalle.

 

Koko osakevuoron siirto

Mikäli osakkaan on mahdoton käyttää osakkeensa/osakkeidensa määrittelemää peliaikaa, voi hän siirtää vuoronsa hallimestarin hyväksynnän kautta sellaiseen peliaikaan, jossa ei ole toisen osakkaan tai vakiovuorolaisen vuoroa. Osakkaan on ilmoitettava siirtotoiveensa tulevaksi kaudeksi toukokuun loppuun mennessä. Siirto on mahdollinen ainoastaan, mikäli osakas pelaa vuorollansa itse kyseisen kauden. Myyntiin vapautetun osakevuoron ajankohtaa ei voi siirtää. Tämä siirto on voimassa kyseisen syys- ja kevätkauden ja tilanne arvioidaan uudelleen ennen seuraavaa kautta.

 

Jouluaatto

Jouluaatto 24.12., on ainoa päivä osake- ja vakiovuorojakson aikana, joka vähennetään vuoron haltijan laskusta automaattisesti, eikä kyseisen päivän vuoro ole vuoron haltijan käytössä.

 

Tuleva kausi

Osakkaan on ilmoitettava omatoimisesti toukokuun loppuun mennessä, käyttääkö hän itse omistamaansa osakevuoroa seuraavana tulevana syys- ja kevätkautena. Mikäli hän luopuu käytöstä, hän antaa tenniskeskukselle oikeuden vuokrata vuoroaan eteenpäin. Jos vuoro ei kuitenkaan mene kaupaksi, osakkaan maksuvelvoite viikoittaisesta pelivuorosta säilyy ennallaan.

Mikäli osakas päättää ottaa käyttöön oman vuoronsa, joka ei ole ollut kuluneena kautena osakkaan omassa käytössä, vaan vuokrattuna eteenpäin vakiovuoroksi, ilmoitetaan tällöin kyseiselle vakiovuorolaiselle kesäkuun aikana, että vuoro ei enää tulevana kautena ole hänen käytettävissään. Osakkaalla on siis aina etuoikeus omaan vuoroonsa, kunhan hän ilmoittaa sen käytöstä ja käytöstä luopumisesta aikarajojen puitteissa.

Vakiovuorolaisen on ilmoitettava kesäkuun 15. päivään mennessä jatkaako hän samalla vuorollaan syyskaudella, ja vuoro on automaattisesti voimassa silloin myös kevätkauden, mikäli sitä ei peruuteta 1.12. mennessä. Kesäkuun 20. päivä kaikki vapaaksi jääneet vuorot tulevat myyntiin kaikkien varattavaksi.

Tenniskeskus ilmoittaa elokuun alussa onko osakkaan myyntiin vapautettu vuoro saatu vuokrattua eteenpäin vakiovuoroksi, jolloin osakkaan maksuvelvoite kyseiseltä kaudelta poistuu, vai jääkö se vapaana varauskalenteriin, jolloin maksuvelvoite säilyy osakkaalla. Tällöin muiden asiakkaiden yksittäiset varaukset kyseiselle peliajalle kuitenkin vähentävät osakkaan laskun loppusummaa.

 

Vakiovuoron siirtäminen

Vakiovuorolaisella on oikeus siirtää koko sopimus kolmannelle osapuolelle, joka tulee vastaamaan sopimusvelvoitteista siirtopäivästä lähtien. Siirto tulee voimaan, kun vakiovuokralainen on kirjallisesti ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle, ja vuokranantaja ja mahdollinen osakkeenomistaja on hyväksynyt siirron. Vakiovuorolainen voi myös antaa sopimuksen vuokranantajan välitettäväksi kolmannelle osapuolelle. Tällöin siirto astuu voimaan, kun vuokranantaja ilmoittaa vakiovuorolaiselle siirron toteutumisesta. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, että sopimus saadaan siirrettyä.

 

Sopimusehtojen muuttaminen

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokrasopimusehtoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti vuokralaiselle. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluessa ilmoituspäivästä. Mikäli vuokranantaja muuttaa sopimusehtoja tai pelimaksun suuruus muuttuu, on vuokralaisella oikeus irtisanoa sopimus päättymään siihen päivään, jolloin muutokset astuvat voimaan. Tämä koskee vain vakiovuoroja, ei osakevuoroja.